Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji Vile dobre vode i izvođenju radova obnove lječilišnog perivoja u vlasništvu Grada Lipika

Naručitelj: Grad Lipik
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji Vile dobre vode i izvođenju radova obnove lječilišnog perivoja u vlasništvu Grada Lipika,
broj objave: 2020/S 0F2-0044329.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4562306

Skip to content