Obavijest o promjeni datuma obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N1804 u Lipiku i N1407 u Klisi

OBAVIJEST
o promjeni datuma obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa

postojećih cesta – N1804 u Lipiku i N1407 u Klisi

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavio je dana 22.09.2020. god. Javne pozive radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N1804 u Lipiku i N1407 u Klisi, 07. listopada 2020.g. sa početkom u 10:40 sati.

Zbog vremenskih neprilika obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije odgađa se za četvrtak, 22. listopada 2020.g. Obilježavanje granica zemljišta u Lipiku za N1804 počinje u 09:00 sati te u Klisi za N1407 počinje u 12:30 sati.

KLASA: 340-01/20-01/10
URBROJ: 2162/02-03-04/2-20-4
Lipik, 15.10.2020.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

_________________________________________________________________________________

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavio je dana 22.09.2020. god. Javne pozive radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N1804 u Lipiku i N1407 u Klisi, 07. listopada 2020.g. sa početkom u 10:40 sati.

Zbog vremenskih neprilika obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije odgađa se za četvrtak, 15. listopada 2020.g. Obilježavanje granica zemljišta u Lipiku za N1804 počinje u 09:00 sati te u Klisi za N1407 počinje u 12:30 sati.

 

KLASA: 340-01/20-01/10

URBROJ: 2162/02-03-04/2-20-3

Lipik, 08.10.2020.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

Skip to content