Poziv za podnošenje prijava šteta od prirodne nepogode – MRAZ

Dokumenti: Odluka o proglašenju prirodne nepogode - mraz Obrazac_PN_2021_mraz.pdf Obrazac_PN_2021_mraz.xlsx

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja Grada Lipika da podnesu prijave ukoliko imaju štete od prirodne nepogode – mraz, koja je proglašena za područje Grada Lipika Odlukom župana od 21. travnja 2021. godine.

Prijave se podnose u Gradu Lipiku do 28. travnja 2021. godine

Kod podnošenja prijave potrebno je dostaviti u koverti ili skenirano na e-mail poljoprivreda@lipik.hr :

– Popunjen obrazac PN
– kopiju osobne iskaznice,
– kopiju dokaza o zasađenim i/ili zasijanim površinama (Preslik zahtjeva za potporu za tekuću godinu koju je izdala Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)
– dokaz o pravu korištenja zemljišta (Preslik -posjedovni list ili vlasnički list, ugovor o najmu),
– IBAN broj žiro ili tekućeg računa
– po mogućnosti- fotografije oštećenja

Obrazac PN prijave štete od prirodne nepogode – mraz (07) nalazi se u prilogu ovog Poziva i može se osobno podignuti u Gradu Lipiku, Marije Terezije 27, soba br. 2 i soba br. 11.

Skip to content