Predstavke i pritužbe građana

ŠTO SU PREDSTAVKE ILI PRITUŽBE NA RAD GRADSKE UPRAVE GRADA LIPIKA?

Predstavka je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Grada, a koja nije u izravnoj vezi s njim i ne odnosi se na njega osobno.

Pritužba je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Grada, prema njemu osobno, uslijed čega on smatra da su povrijeđena neka njegova prava.

Predstavkom ili pritužbom smatra se i nepotpisan podnesak ako sadrži podatke dostatne za provjeru podnositeljeva identiteta. Podnesci upućeni upravnim tijelima Grada, a koji ne spadaju u predstavke i pritužbe, uputit će se bez odgode tijelima nadležnim za njihovo rješavanje uz pismenu obavijest podnositelju. Predstavka ili pritužba u kojoj se iznova iznose činjenice koje su prethodno bile razmatrane i ocijenjene ne smatraju se predstavkom ili pritužbom.

 

TKO IMA PRAVO PODNIJETI PREDSTAVKU ILI PRITUŽBU?

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Lipika te na nepravilan odnos službenika/namještenika kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

KAKO SE PODNOSE PREDSTAVKE ILI PRITUŽBE?

  • Pismeno podnošenje predstavki i pritužbi građana osigurava se putem pošte,
  • Elektronskim putem
  • Putem Knjige pritužbi
  • Usmeno, neposrednim podnositeljevim iskazom, o čemu će službenik zadužen za rad po predstavkama i pritužbama sastaviti zapisnik

 

KOME SE PODNOSE PREDSTAVKE I PRITUŽBE?

Anita Jurković, voditeljica Ureda Gradonačelnika

e-mail: grad@lipik.hr

telefon: 034/314-809

Skip to content