Radovi na popravljanju nerazvrstanih cesta i asfaltiranju nogostupa

Predmet nabave: Radovi na popravljanju nerazvrstanih cesta i asfaltiranju nogostupa
Rok za dostavu ponuda: 27.03.2013 12:00
Procijenjena vrijednost: 1.500.000,00
CPV glavni rječnik: 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta ugovora: Izvođenje radova
Način nabave: Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
Vrsta postupka: Otvoreni postupak

 

Poziv na nadmetanje u EOJNRH 2013/S 002-0020995

Skip to content