Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2., a u svezi sa člankom 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) Grad Lipik kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa gradonačelnik Grada Lipika i s njim povezane osobe u smislu članka 77. Zakona o javnoj nabavi

  • OPG Kasana, Alojzija Stepinca 8, Lipik
Skip to content