Trajni javni poziv za korištenje usluga Virtualnog inkubatora

Na temelju Subvencioniranog Ugovora broj: 2017HR-BA-ME73 zaključenog dana 20. lipnja 2017. godine između Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Upravljačkog tijela na Programu Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. i Općine Orašje, za Projekt: “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG i Sporazuma o partnerstvu u provedbi Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG broj: 01-49-756/17 zaključenog dana 05. srpnja 2017. godine između Općine Orašje, Grada Lipika i Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica, gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

TRAJNI JAVNI POZIV
za korištenje usluga Virtualnog inkubatora

 

I.

Virtualni inkubator je web platforma razvijena s ciljem umrežavanja i podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području Općine Orašje, Grada Garešnica i Grada Lipika, uspostavljena u sklopu provedbe projekta prekogranične suradnje Hrvatska — Bosna i Hercegovina — Crna Gora 2014. – 2020., “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica”.

 

II.

Platforma Virtualni inkubator namijenjena je:

  • Malim i srednjim poduzetnicima s prekograničnog partnerskog podrucja Općine Orašje, Grada Garešnice i Grada Lipika,
  • Obrtnicima i zadrugama prekograničnog partnerskog područa Općine Orašje, Grada Garešnice i Grada Lipika.
  • Svim zainteresiranim investitorima koje planiraju započeti s poduzetničkom aktivnošću u prekograničnom partnerskom području Općine Orašje, Grada Garešnice i Grada Lipika.

 

III.

Usluge Virtualnog inkubatora koje se pružaju korisnicima:

  • Savjetodavne usluge s ciljem unapređenja poslovanja poduzetnika,
  • Umrežavanje s ostalim poduzetnicima i potpornim institucijama,
  • Uspostava zajedničke baze poduzetnika,
  • Promocija poduzetnika putem web platforme,
  • Održavanje webinara,
  • Informiranje korisnika o natjecajima na EU/nacionalne fondove.

 

IV.

Troškove pružanja usluga Virtualnog inkubatora snose projektni partneri u sklopu provedbe projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica — Invest in LOG“ sufinanciranog od strane Europske unije.

 

V.

Zahtjev za registraciju korisnika Virtualnog inkubatora podnosi se putem online prijave: http://inkubator.pc-garesnica.hr/#!/register?language=HR

Nakon odobrenja zahtjeva za registraciju izraduje se elektronički identitet korisnika na stranici Virtualnog inkubatora.

Prijave se vrše bez vremenskog roka i ograničenja, tj. ovaj javni poziv je trajno otvoren za sve zainteresirane subjekte sa prekograničnog partnerskog područja Općine Orašje, Grada GarešSnice i Grada Lipika.

 

VI.

Za sve dodatne informacije kontaktirati:

Centar za poduzetništvo Općine Orašje

Mail: info@cp-orasje.ba

Tel: +387 31 712 322

Lokalna razvojna agencija — Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
Mail: info@pc-garesnica.hr Tel: +385 43 214 416
Grad Lipik Mail: virtualni.inkubator@lipik.hr Tel: +385 34 422 380

Skip to content