2. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

Dokumenti: JAVNI POZIV 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2022.g Obrazac za prijedloge, primjedbe i komentare JAVNI POZIV Prijedlog Odluke Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021.g Obrazac za prijedloge primjedbe i komentare Odluke izvjesce-savjetovanja (1)(1) izvjesce-savjetovanja Odluka

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 2. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2021.g.

 

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. prosinca 2021. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Prijedlog 2. Izmjene i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2021.g.  putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.

II.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2021.g.“ ili na adresu elektroničke pošte: financije@lipik.hr.

III.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti će se u konačni Prijedlog teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

 

KLASA: 400-05/20-01/02
URBROJ: 2162/02-3-3/1-21-15
U Lipiku, 29. studeni 2021.

 

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content