Nacrt Izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika

Dokumenti: Nacrt Izmjene Odluke o o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpadadocx Obrazac za primjedbe Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika

I.
Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. ožujka 2024. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt Izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.
II.
Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću –Izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika“ ili na adresu elektroničke pošte irena.tutic@lipik.hr.
III.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Prijedlog teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.
IV.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

KLASA: 363-01/24-01/06

URBROJ: 2177-2-03-04/1-24-1

U Lipiku 28. veljače 2024.

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content