Nacrt Odluke o komunalnom redu

Dokumenti: Nacrt Odluke o komunalnom redu Obrazac za prijedloge, primjedbe i komentare Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o komunalnom redu

 

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti – građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove da najkasnije do 17. lipnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na nacrt Odluke o komunalnom redu, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.

 

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu“ ili na adresu elektroničke pošte irena.tutic@lipik.hr.

 

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Prijedlog teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

 

KLASA: 363-01/19-01/06
URBROJ: 2162/02-03-04/8-19-2
U Lipiku, 03. lipnja 2019. god.

 

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content