Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika

Dokumenti: Odluka - komunalni otpad, savjetovanje Prilog 1. Opći uvjeti Prilog 2. Izjava obrazac-za-prijedloge-primjedbe-i-komentare_komunalni otpad (1)

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti – građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove da najkasnije do 17. siječnja 2022. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.
Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu“ ili na adresu elektroničke pošte irena.tutic@lipik.hr.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Prijedlog teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

KLASA: 363-01/21-01/30
URBROJ: 2162/02-03-04/2-2
Lipik, 15. prosinac 2021. god.

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content