Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Dokumenti: Nacrt Odluke Obrazac za primjedbe Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

I.
Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. rujna 2020. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.
II.
Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama“ ili na adresu elektroničke pošte irena.tutic@lipik.hr.
III.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Prijedlog teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.
IV.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

Klasa: 322-08/20-01/01
Urbroj: 2162/02-03-04/6-20-3
U Lipiku, 24.kolovoza 2020. godine.

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content