Strategija razvoja Grada Lipika do 2030. godine

Dokumenti: Strategija razvoja Grada Lipika do 2030. godine Obrazac za prijedloge, primjedbe i komentare Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Strategije razvoja Grada Lipika do 2030. godine

 

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti – građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove da najkasnije do 29. kolovoza 2021. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Strategiju razvoja Grada Lipika do 2030. godine, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.

 

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Strategija razvoja Grada Lipika do 2030. godine“ ili na adresu elektroničke pošte veronika.prhal@lipik.hr.

 

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Prijedlog teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

 

KLASA: 302-02/21-01/35
URBROJ: 2162/02-03/1-21-1
U Lipiku, 29. srpnja 2021. godine

 

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content