Program razvoja Zelene infrastrukture Grada Lipika

Dokumenti: PLAN RAZVOJA ZELENE INFRASTRUKTURE GRADA LIPIKA.pdf PLAN RAZVOJA ZELENE INFRASTRUKTURE GRADA LIPIKA.word Obrazac za prijedloge, primjedbe i komentare Izvješće o provedenom savjetovanju ZI

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Programa razvoja Zelene infrastrukture Grada Lipika

 

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti – građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove da najkasnije do 5. prosinca 2021. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Program razvoja Zelene infrastrukture Grada Lipika do 2030. godine, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.

 Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program razvoja Zelene infrastrukture Grada Lipika“ ili na adresu elektroničke pošte veronika.prhal@lipik.hr.

 Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Prijedlog teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.

 Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

 

KLASA: 351-01/20-01/04
URBROJ: 2162/02-03/1-20-3
U Lipiku, 5. studenog 2021. godine

  

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content