Proračun Grada Lipika za 2022.g s projekcijama za 2023. i 2024.g

Dokumenti: JAVNI POZIV Nacrt Proračuna Grada Lipika za 2022 g s projekcijama za 2023 i 2024 g Obrazac za prijedloge, primjedbe i komentare Proracun JAVNI POZIV Prijedlog Odluke Nacrt Odluke o izvršavanju proračuna Grada Lipika u 2022 g Obrazac za prijedloge, primjedbe i komentare Odluke izvjesce-savjetovanja (1) izvjesce-savjetovanja (2)

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Lipika za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g.

 

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. prosinca 2021. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt Proračuna Grada Lipika za 2022.g. s projekcijama za 2023.i 2024.g., putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.

II.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Proračun Grada Lipika za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g.“ ili na adresu elektroničke pošte: financije@lipik.hr.

III.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti će se u konačni Prijedlog teksta Proračuna koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

 

KLASA: 400-06/21-01/01
URBROJ: 2162/02-02-21-4
U Lipiku, 29. studeni 2021.

 

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

 

Skip to content