Nabava radova unutarnjeg i vanjskog uređenja Poduzetničkog inkubatora u Donjem Čagliću – MV-05/2017

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, Grad Lipik kao javni naručitelj, dana 17. studenog 2017. god. stavlja na prethodno savjetovanje

Opis predmeta nabave:
Radovi unutarnjeg i vanjskog uređenja Poduzetničkog inkubatora u Donjem Čagliću.

Tehničke specifikacije:

Propisane u Glavnom projektu i Troškovniku koji su prilog ove objave

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta:
Određeni u priloženoj Dokumentaciji o nabavi

Kriteriji za odabir ponude:
Određeni u priloženoj Dokumentaciji o nabavi

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora:
Definirani u priloženom prijedlogu Ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje pet dana od objave ove obavijesti.
Kontakt:
Irena Tutić, tel: 034/314-823, e-mail: irena.tutic@lipik.hr
Zvonko Novokmet, tel: 034/314-821, e-mail: zvonko.novokmet@lipik.hr

Skip to content