Opremanje Vile dobre vode u Lipiku (ponovljeno)

Naručitelj Grad Lipik
Oznaka/broj VV-2021/01 – 1
Naziv Opremanje Vile dobre vode u Lipiku, na k.č.br. 1226 u k.o. Lipik, u Ulici Marije Terezije 3, Lipik, u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini, CPV: 39150000-8
Vrsta dokumenta* Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 39150000-8 Razni namještaj i oprema
Vrsta postupka Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka 7.3.2022.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS objavljeno je u EOJN RH na poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5987808

Datum objave: 18.02.2022.

Skip to content