Radovi obnove i revitalizacije lječilišnog perivoja u Lipiku – dijela u vlasništvu Grada Lipika – MV-2021/02

Naručitelj Grad Lipik
Oznaka/broj MV-2021/02 – 1
Naziv Radovi obnove i revitalizacije lječilišnog perivoja u Lipiku – dijela u vlasništvu Grada Lipika, k.č.br. 1159/2, 1160/1, 1160/6, u k.o. Lipik
Vrsta dokumenta* Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45112711-2 Radovi krajobraznog uređenja parkova
Vrsta postupka Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka 26.4.2021.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi

Poveznica objave na EOJJN RH: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4992723

Skip to content