Grad Lipik i LIRA priveli kraju provedbu EU projekta

Grad Lipik i Lipička razvojna i turistička agencija LIRA uspješno su priveli kraju provedbu projekta „Lipik – grad prijatelj poduzetnika i obrtnika“. Projekt ukupne vrijednosti 100.566,00 kn, od čega je 95% financirano od strane EU, iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.  se provodio 12 mjeseci, od srpnja 2015. godine do srpnja ove godine.

Cilj projekta je bila promocija poduzetništva te lokalnih poduzetnika i obrtnika, dok su glavne aktivnosti projekta bile promocija poduzetništva i obrta te jačanje marketinških kapaciteta poduzetnika i obrtnika sa područja grada Lipika.

Kroz projekt je organiziran Sajam poduzetništva, Konferencija poduzetnika, Okrugli stol o važnosti cjeloživotne edukacije i obrazovanja u poduzetništvu te je otiskana brošura Osnove poduzetništva kao i razne druge aktivnosti u svrhu promocije lokalnih poduzetnika i obrtnika, naveo je Goran Pušćenik, voditelj projekta  i dodao kako su pod aktivnošću jačanja marketinških kapaciteta poduzetnika i obrtnika zaposlenici LIRA-e organizirali radionicu o marketinškim alatima te izradili marketing planove za 5 lokalnih poduzetnika i obrtnika.

Gradonačelnik Grada Lipika Vinko Kasana naglašava kako je ovim projektom omogućeno dodatno kontinuirano ulaganje u poduzetnike kojima Grad Lipik zajedno s Lipičkom razvojnom i turističkom agencijom Lirom pridaje posebnu pažnju te da danas s ponosom nosimo epitet grad Lipik prijatelj poduzetnika.

Provedene aktivnosti projekta ujedno predstavljaju i svakodnevne poslove djelatnika Grada Lipika i LIRA-e u svrhu razvoja poduzetništva, čime se osigurava održivost projekta, kao i nastavak projektnih aktivnosti zbog kojih je Lipik grad prijatelj poduzetnika i obrtnika.