2005. godina

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:

  • DVD Lipik – osnovano 1883. godine kao prvo dobrovoljno vatrogasno društvo na području Grada Lipika, za dugogodišnji rad i doprinos razvitku dobrovoljnog vatrogastva, te uloženom naporu u spašavanju imovine građana;
  • Osnovna škola „Grigor Vitez“ Poljana – za postignute rezultate u ostvarivanju programa „Projekt međunarodnih eko-škola“ nakon čega je, ispunivši uvjete, u 2002. godini dobila „Zelenu zastavu“ kao simbol međunarodne eko škole, isti status je obnovljen 2004. godine;
  • Vladimir Solar, dr.med. iz Lipika – za nesebični rad liječnika opće medicine u Gradu Lipiku, kao zatočenik logora Bučje i Stara Gradiška u Domovinskom ratu, te doprinos u radu institucija Grada Lipika u svojstvu predsjednika Gradskog vijeća Grada Lipika.
Skip to content