2007. godina

Godišnju nagradu Grada Lipika dobili su:

  • „LIPIK KOMITEE“ Neustadt an der Aisch – za iskazanu humanitarnu pomoć Gradu Lipiku za vrijeme i nakon Domovinskog rata, kao i uspostavljanje službenih prijateljskih odnosa dvaju gradova;
  • UDRUGA ŽENA LIPIK – za poduzete aktivnosti i suradnju s Gradom Lipikom za unaprjeđenje kulturnog i društvenog života, te iskazane napore u njegovanju narodnih običaja, animiranju i edukativnom radu sa ženama Grada Lipika;
  • „POLJO-GAJ“ d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge, Gaj – za postignute rezultate u višegodišnjem poslovanju, proširenju ratarske proizvodnje, tijekom koje je ostvarena suradnja sa većim brojem obiteljskih gospodarstava i uposleno 6 djelatnika.
Skip to content