2021. godina

Godišnje nagrade Grada Lipika za 2020. godinu dobili su:

Siniša Širac za izniman i osobito vrijedan doprinos razvoju infrastrukture i gospodarstva Grada Lipika

Miro Škrgatić za izniman i osobito vrijedan doprinos razvoju infrastrukture i gospodarstva Grada Lipika

OBRT DS, vlasnik  Darijo Savi za dugogodišnji predan i uspješan rad i doprinos razvoju gospodarstva Grada Lipika

Alica Zanetti za dugogodišnji predan i uspješan rad i doprinos razvoju obrtništva Grada Lipika

Povijesno društvo Pakrac Lipik za dugogodišnji uspješan i predan rad u području očuvanja i zaštiti kulturne baštine

Vjeran Simunić za iznimna postignuća i doprinos u domeni sporta godišnju nagradu Grada Lipika

Mladen Dolić za dugogodišnji doprinos radu Gradskog vijeća Grada Lipika.

Skip to content