Gradsko vijeće

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Lipika:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Mladen Dolić, predsjednik
Bore Tutić
Mijo Štimac
Vlado Stakor
Milan Vlajković
Dijana Adžijević
Dijana Straga
Ivan Pleša
Tina Gadžić Husko
Ivica Nikić
Marija Klapka Marinić

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
Igor Papić
Mihaela Žili Petrović

Hrvatska seljačka stranka (HSS)
Vinko Strganac

Nezavisna lista
Darko Derenj

Poslovnik o radu Gradskog vijeća
Zaključci Gradskog vijeća
Javnost rada Gradskog vijeća
Skip to content