Javnost rada Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Za prisustvovanje na sjednici Gradskog vijeća potrebno je poslati zamolbu predsjedniku Gradskog vijeća na e mail slobodan.katunar@lipik.hr najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.

Za sjednice Gradskog vijeća Grada Lipika objaviti će se najava sjednice s mjestom, datumom i vremenom održavanja sjednice i cjelovitim dnevnim redom 7 dana prije održavanja sjednice.

 

Skip to content