Sprječavanje sukoba interesa

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Lipika

Obveze predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

Dana 25. prosinca 2021. godine stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21) (u daljnjem testu: Zakon). Zakonom se uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te između ostalog, obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava, odnosno vijećnika gradskih vijeća. Propisano je da vijećnik Gradskog vijeća Grada Lipika dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupnja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta. Stavka 5. istog članka Zakona propisano je da je vijećnik Gradskog vijeća Grada Lipika dužan pisanim putem obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Lipikom te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Grad Lipik osnivač ili član. Poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaju, zakup, najam, državne potpore i druge oblike izravnog stjecanja sredstava od tijela javne vlasti, na koncesije, koncesijska odobrenja i ugovore javno-privatnog partnerstva, osim državnih potpora u slučaju elementarnih nepogoda.

Udjeli vlasništva u poslovnim subjektima
Naziv gospodarskog subjekta Vlasnik/Vlasnici OIB Sjedište Postotak poslovnog udjela
OPG Milan Vlajković Milan Vlajković 98892161644 Roberta Žilija 120, Donji Čaglić, 34551 LIPIK 100%
OBRT GOLDEN GRAIN Vinko Strganac 38181450206 Matije Gupca 93, 34551 LIPIK 100%
NOVE MOGUĆNOSTI d.o.o. Tomislav Lneniček 35960779703 Vladimira Nazora 6, 34551 LIPIK 100%
OPG Ivica Nikić Ivica Nikić 88967136438 Poce Kolomana 11A, Gaj, 34543 Poljana 100%
Skip to content