INICIJATIVA GRADSKOG VIJEĆA LIPIKA: Zahtjev Hrvatskim cestama za preusmjeravanje teretnog prometa s DC 47

Sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika, 22. po redu u ovom mandatu, održana je u četvrtak, 30. studenog, a u njezinu je radu sudjelovalo 10 od 13 izabranih gradskih vijećnika. Sjednici je nazočio i gradonačelnik Lipika Vinko Kasana (HDZ), zajedno s predstavnicima gradskih stručnih službi.

Kao što je uobičajeno, sjednica je započela s aktualnim satom tijekom kojeg se najviše raspravljalo o radovima na državnoj cesti DC 47, što je također bilo u fokusu pitanja postavljenih od strane vijećnice Vedrane Vondrak (nezavisna). Gradonačelnik Vinko Kasana je naglasio da je riječ o državnoj cesti nad kojom Grad Lipik nema nikakve ingerencije te da nije stranka u postupku. Investitor su Hrvatske ceste, a izvođač radova je PZC Slavonski Brod.

Gradonačelnik je istaknuo da građani imaju potpuno pravo biti nezadovoljni tijekom radova, bez obzira jesu li stanovnici koji žive duž dionice ceste na kojoj se radovi odvijaju, ili su putnici koji koriste tu cestu za odlazak na posao. Također, istaknuo je da tvrtke s područja Lipika koje su smještene na toj trasi osjećaju utjecaj radova, budući da je to područje karakterizirano jakom gospodarskom aktivnošću, a među njima su Stragatrans, Studenac, Poljoprivreda Lipik, Lipik Glas i Toplice Lipik.

Ugrožena kvaliteta života građana Lipika

On je napomenuo da svakodnevno kontaktira s građanima jer je riječ o slučaju koji direktno ugrožava kvalitetu života stanovnika te ulice. Također, razgovaralo se o pitanju tko će snositi štetu na privatnoj imovini građana zbog navedenih radova.

Istaknuto je kako se Hrvatskim cestama ne isplati raskidati ugovor jer bi to tek stvorilo dodatne probleme. Cijeli postupak javne nabave trajao bi najmanje šest mjeseci, tijekom kojih ne bi bilo napretka na gradilištu.

Opis nije dostupan.

Radovi na DC 47 / Compas.hr

Grad Lipik aktivno surađuje s inženjerima na gradilištu, sugerirajući im da ubrzaju radove. Besplatno je ustupljeno i zemljište za odlaganje starog asfalta koji će se reciklirati, međutim dinamika radova je i dalje nezadovoljavajuća. Stoga je rečeno kako se razmatra i usmjeravanje teretnog prometa na druge alternativne pravce kako bi se rasteretila Ulica Matije Gupca, dio DC 47 na kojoj se izvode radovi.

Upravo je to na ovoj sjednici naglasio i predsjednik Gradskog vijeća, Slobodan Katunar (HDZ), te predložio da se uputi pismeni zahtjev investitoru, Hrvatskim cestama, za privremeno preusmjeravanje teretnog prometa, odnosno njegova zabrana i uklanjanje, kako bi se smanjio pritisak na Ulicu Matije Gupca tijekom radova. Ovaj prijedlog jednoglasno je prihvaćen kao zaključak lipičkog Gradskog vijeća.

Infrastrukturni projekti u Poljani

Vijećnik Vlado Stakor (HDZ) je upitao o novostima vezanim za kanalizaciju te izgradnju nogostupa u Poljani, a gradonačelnik Kasana je odgovorio kako su dobivena sredstva za uređaj koji treba dovršiti kako bi kanalizacija bila u funkcija. Taj proces nabave je pokrenut, a gradonačelnik je istaknuo kako očekuje da će radovi na kanalizaciji započeti tijekom ranog proljeća. Nogostup koji ide kroz Antunovačku i Poljansku ulicu jedinstveni je projekt. Ondje je kanalizacija napravljena, ali potrebno je riješiti imovinsko prave odnose te napraviti glavni projekt. Realno je da će taj projekt u realizaciju ići 2025. godine.

Vijećnika Stakora je zanimao i projekt sportsko-školske dvorane u Poljani. Odgovoreno mu je kako je napravljena projektna dokumentacija iza koje stoji Ministarstvo znanosti i obrazovanja te će to biti jedna manja i funkcionalna sportska dvorana primjerena broju učenika.

Mogućnost uređenja Društvenog doma u Gaju, poput postavljanja nove stolarije, interesirala je vijećnika Vinka Strganca (HSS). Premda se vlasništvo tog objekta piše na Republiku Hrvatsku, gradonačelnik je odgovorio kako su takve mjere i manji popravci uvijek mogući. Ovom je prigodom gradonačelnik pohvalio i nedavno održane Katarinske susrete u Gaju, manifestaciju koju treba nastaviti razvijati te se ispričao što je bio spriječen prisustvovati ove godine.

Vijećnik Ivo Nikić (HDZ) je istaknuo potrebu spajanja na kanalizaciju Društvenog i Vatrogasnog doma u Gaju, na što je istaknuto kako to treba biti riješeno čim prije.

Nakon završenog aktualnog sata, vijećnici su prešli na dnevni red sjednice. Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lipika, budući da aktualnom Savjetu uskoro istječe mandat. Također, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Lipika. Ovi porezi obuhvaćaju porez na potrošnju i porez na kuće za odmor, a iznosi su prilagođeni novoj valuti – euru. Slično je i s Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području grada Lipika te visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak. Važno je napomenuti da iznosi poreza nisu mijenjani, već su samo preračunati u euro.

Građani Lipika mogu očekivati veće plaće nakon 1. siječnja

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak. Grad Lipik planira promjene u visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Prema prijedlogu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, temeljem ovlasti iz navedenog zakona, određuje stopu poreza. S obzirom na ukidanje prireza porezu na dohodak, predloženo je utvrđivanje niže porezne stope od 20% za prihode do 50.400,00 eura te više stope od 30% za iznose iznad navedenog iznosa. Grad Lipik očekuje smanjenje ukupnih poreznih prihoda, planirajući nadoknaditi gubitke iz drugih izvora prihoda. Cilj je prilagoditi se novim zakonskim promjenama, uz očekivano povećanje neto plaća građana.

Virna Krpan (HSS) postavila je pitanje o projekciji gubitaka Grada Lipika na prirezima i očekivanim dobitcima na poreznim stopama. Gordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, istaknula je da je prirez za prošlu godinu iznosio oko 170 tisuća eura. No, s obzirom na očekivano povećanje plaća građana, predviđa se i rast prihoda u gradskom proračunu.

U nastavku sjednice odobren je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama u turizmu na području Grada Lipika, čime se također postiglo usklađivanje cijena u eurima. Također je usvojen i Prijedlog Odluke o korištenju akumulacije Raminac za potrebe sporta i rekreacije. Ova odluka omogućuje organizaciju sportskih i rekreativnih događanja na cijeloj površini vodnog tijela, odnosno akumulacije Raminac, tijekom cijele godine. Posebno se ističe manifestacija koja je već održana u lipnju ove godine – maraton lađa na Ramincu, a koja pokazuje tendenciju uspješnog razvoja i planira se nastaviti u budućnosti, paralelno s nekim drugim aktivnostima.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Lipika u 2024. godini. Mjesni odbori predstavljaju važnu sponu između građana i gradskih vlasti. Također, usvojen je Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, pri čemu je gradonačelnik Kasana naglasio kontinuirane napore Grada Lipika u uređenju nerazvrstanih cesta.

Sedam glasova za i tri suzdržana rezultiralo je prihvaćanjem odluka o kratkoročnim zaduženjima u iznosu od 290 tisuća eura, te dodatnih 270 tisuća eura kao rezervnih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih investicija.

Ovo je bila predzadnja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika, s očekivanjem da će se još jedna održati krajem prosinca.