Inicijativa Lipik – Grad prijatelj djece predstavljena udrugama

Inicijatorica akcije “Lipik – Grad prijatelj djece” Marica Melić predstavila je akciju 18. rujna 2014. godine predstavnicima udruga koje djeluju na našem području i pozvala ih na radni sastanak na kojem bi se dogovorilo sljedeće korake.

Inicijativa je predstavljena 23. srpnja 2014. predstavnicima ustanovama koje djeluju u različitim područjima dječje skrbi na području Grada Lipika. O tome smo već pisali u članku.

Glavni cilj koji se želi postići uključivanjem u akciju “Grad prijatelj djece” je poboljšanje uvjeta života djece i roditelja na cijelom području Grada Lipika. Kako bi se taj cilj počeo ostvarivati kroz akciju se želi povezati roditelje i djecu, ustanove te udruge u rješavanju svakodnevnih problema s kojima se susreću djeca i roditelji. Također se želi omogućiti participacija djece u odlučivanju o životu lokalne zajednice. Akcija ima za namjeru ostvarivati sredinu po mjeri djeteta. “Želimo sve uključiti u ovu akciju i usmjeriti sve prema djeci za njihovu dobrobit”, poručila je Melić.

Na kraju predstavljanja akcije Marica Melić pozvala je predstavnike udruga na radni sastanak akcije s gradonačelnikom Lipika, predstavnicima Saveza društva Naša djeca iz Zagreba i predstavnicima ustanova na kojem bi se zajednički dogovorili sljedeći konkretni koraci akcije i imenovao Koordinacijski odbor akcije. Takav radni sastanak kasnije bi se održavao 4 puta godišnje.