ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJEM NA EDUKACIJI ZA TURISTIČKOG VODIČA I VODITELJA POSLOVNICE TURISTIČKE AGENCIJE

Grad Lipik u suradnji s projektnim partnerima Toplicama Lipik i Turističkom zajednicom Grada Lipika u sklopu projekta Terme Lipik planira provesti  edukacije za 3 turistička vodiča i 2 voditelja poslovnice turističke agencije.

Iskaz interesa se može podnijeti do 09.12.2022. godine putem obrasca u privitku. Ispunjeni obrazac se može dostaviti osobno u Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, soba br. 18, 34551 Lipik ili e- mailom na adresu daria.adzijevic@gmail.com ili veronika.prhal@lipik.hr.

Više informacija možete dobiti na broj telefona 034/314-831

Dokumenti: Iskaz interesa Prijavni obrazac