Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2024. – Objava biračima

REPUBLIKA HRVATSKA

IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE

 

KLASA: 013-01/24-01/16

URBROJ: 2178-08-01/17-24-9

SLAVONSKI BROD, 25.03.2024.

 

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi

 

 

R J E Š E N J E

 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

NA PODRUČJU GRADA LIPIKA

 

U V. izbornoj jedinici na području Grada Lipika određuju se biračka mjesta:

 

1. Biračko mjesto broj 1. OSNOVNA ŠKOLA LIPIK, LIPIK, ŠKOLSKA 25

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u LIPIK: FILIPOVAČKA ULICA, FRANKOPANSKA ULICA, ŠKOLSKA ULICA, ULICA ALOJZIJA STEPINCA, ULICA ANTE STARČEVIĆA, ULICA AUGUSTA CESARCA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA JOSIPA KOZARCA, ULICA NIKOLE TESLE, ULICA TINA UJEVIĆA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, ZAGREBAČKA ULICA

 

2. Biračko mjesto broj 2. DRUŠTVENI DOM U LIPIKU, LIPIK, SLAVONSKA 45

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u LIPIK: SLAVONSKA ULICA, TRG HRVATSKIH BRANITELJA LIPIKA, UDINSKA ULICA, VUKOVARSKA AVENIJA

 

3. Biračko mjesto broj 3. GRADSKA UPRAVA U LIPIKU, LIPIK, MARIJE TEREZIJE 27

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u LIPIK: BARANJSKA ULICA, ČAKOVEČKA ULICA, INDUSTRIJSKA ULICA, JADRANSKA ULICA, STAKLANSKA ULICA, TRG DR. FRANJE TUĐMANA, TRG KRALJA TOMISLAVA, ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA ERGELA, ULICA HRVATSKE MLADEŽI, ULICA IVANA GUNDULIĆA, ULICA IVANA MAŽURANIĆA, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA MARIJE TEREZIJE, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE, ULICA PETRA SVAČIĆA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ULICA STJEPANA RADIĆA, ŽUPANIJSKA ULICA

 

4. Biračko mjesto broj 4. DRUŠTVENI DOM U ANTUNOVCU, ANTUNOVAC, POLJANSKA 79

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ANTUNOVAC: GAJSKA ULICA, MALA ULICA, OSLOBSKA ULICA, POLJANSKA ULICA, ŠKOLSKA ULICA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA MATIJE GUPCA

 

5. Biračko mjesto broj 5. DRUŠTVENI DOM U BREKINSKOJ, BREKINSKA, BREKINSKA 65

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BREKINSKA: BREKINSKA, STRIŽIČEVAC: STRIŽIČEVAC

 

6. Biračko mjesto broj 6. DRUŠTVENI DOM U BREZINAMA, BREZINE, BREZINE 49

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BREZINE: BREZINE

 

7. Biračko mjesto broj 7. BUJAVICA (BIVŠI LAKTOFRIZ), BUJAVICA, BUJAVICA BB

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BUJAVICA: BUJAVICA

 

8. Biračko mjesto broj 8. OSNOVNA ŠKOLA U DOBROVCU, DOBROVAC, STJEPANA RADIĆA 54

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DOBROVAC: ULICA ĐURE SALAJA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA JOSIPA KOZARCA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, ULICA STJEPANA RADIĆA

 

9. Biračko mjesto broj 9. DRUŠTVENI DOM U DONJEM ČAGLIĆU, DONJI ČAGLIĆ, UL. ROBERTA ŽILIJA 94

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BJELANOVAC: BJELANOVAC, BUKOVČANI: BUKOVČANI, DONJI ČAGLIĆ: LIPIČKI VINOGRADI, ULICA ALOJZIJA STEPINCA, ULICA CIVILNIH ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA, ULICA MAČKOVAC, ULICA MARIJA BOŽIĆA, ULICA ROBERTA ŽILIJA, ULICA STJEPANA RADIĆA, GORNJI ČAGLIĆ: GORNJI ČAGLIĆ, KOVAČEVAC: KOVAČEVAC, LIVAĐANI: LIVAĐANI, SUBOCKA: LIPIČKA ULICA, SUBOCKA, ULICA DABROVAC, ULICA GRAHOVLJANI, ULICA TRATINA, ULICA ŽVALJEVAC

 

10. Biračko mjesto broj 10. DRUŠTVENI DOM U FILIPOVCU, FILIPOVAC, TABOR 14

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u FILIPOVAC: LIPIČKA ULICA, ULICA 30. SVIBNJA, ULICA DOBRIŠE CESARIĆA, ULICA TABOR

 

11. Biračko mjesto broj 11. DRUŠTVENI DOM U GAJU, GAJ, SLAVKA SUDRE 2

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u GAJ: MALI GAJ, ULICA BRAĆE OPIĆA, ULICA ĐURE DOLUŠIĆA, ULICA ILIJE STRGANCA, ULICA POCE KOLOMANA, ULICA SLAVKA SUDRE

 

12. Biračko mjesto broj 12. DRUŠTVENI DOM U JAPAGI, JAPAGA, PSUNJSKA 11

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u JAPAGA: PSUNJSKA ULICA, ŠEOVAČKI PUT, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA VLADE SUDARA

 

13. Biračko mjesto broj 13. JAGMA (BIVŠI LAKTOFRIZ), JAGMA, JAGMA 52 A

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u JAGMA: JAGMA, KORITA: KORITA

 

14. Biračko mjesto broj 14. DRUŠTVENI DOM U KLISI, KLISA, KLISA 42

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KLISA: KLISA

 

15. Biračko mjesto broj 15. DRUŠTVENI DOM U KUKUNJEVCU, KUKUNJEVAC, FRANJE FILIPOVIĆA 106

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KUKUNJEVAC: BREZINSKA ULICA, KOLODVORSKA ULICA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA, ULICA SKLIZAVAC, ULICA SMRTIĆI, ULICA STARI PUT

 

16. Biračko mjesto broj 16. DRUŠTVENI DOM U MARINOM SELU, MARINO SELO, MARINO SELO 55 A

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u MARINO SELO: MARINO SELO, RIBNJACI: RIBNJACI

 

17. Biračko mjesto broj 17. DRUŠTVENI DOM U POLJANI, POLJANA, ANTUNOVAČKA 23

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u POLJANA: ANTUNOVAČKA ULICA, KOLODVORSKA ULICA, ULICA BRAĆE KONIFKA, ULICA BRAĆE SALAĆA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA LJUDEVITA GAJA, VAROŠKA ULICA

 

18. Biračko mjesto broj 18. DRUŠTVENI DOM U ŠEOVICI, ŠEOVICA, OMANOVAČKA 93

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u SKENDEROVCI: SKENDEROVCI, ŠEOVICA: LIPIČKA ULICA, OMANOVAČKA ULICA, RUDNIČKA ULICA, SLAVONSKA ULICA, ULICA BIJELI PUT

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

SLAVEN VIDMAR

 

Dokumenti: RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA LIPIKA