Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za 2019. godinu

Temeljem st. 3. i 4.  čl. 11. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19, 98/19),  Grad Lipik objavljuje  izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Lipika  u 2019. godini, a za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću  i svakog nezavisnog vijećnika.

KLASA:402-08/19-01/09
UBROJ: 2162/02-0303/2-20-2
Lipik, 28.02.2020.

Dokumenti: Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za 2019. godinu