Mjere za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji – potpisani prvi ugovori u Lipiku

Grad Lipik je proljetos objavio Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2019. Tako je Gradsko vijeće usvojilo program pomoći stanovništvu Grada Lipika u cilju rješavanja stambenog pitanja, koje je i jedno od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima s većim brojem djece i sve izraženijoj emigraciji lokalnog stanovništva. 

Stoga su danas potpisani i prvi ugovori o dodjeli financijske pomoći prema Programu socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika u 2019. godini, koje su s gradonačelnikom Vinkom Kasanom potpisali predstavnici obitelji Egredžija, Markus i Takač.

Radi se o Programu koji je namijenjen mladim obiteljima, odnosno bračnoj ili izvanbračnoj zajednici koja rješava svoje stambeno pitanje, a koju čine podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca, ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od supružnika nije navršio 40 godina. Pomoć za kupnju građevinskog zemljišta može iznositi najviše 20.000 kuna, a za kupnju ili gradnju novog stambenog objekta 30.000 kuna.