Novčana pomoć za lipičke umirovljenike i druge ranjive skupine povodom blagdana

Prva ovogodišnja sjednica lipičkog Gradskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Slobodana Katunara (HDZ) održana je 5. ožujka u velikoj vijećnici Gradske uprave, a u njezinu je radu sudjelovalo devet od trinaest izabranih gradskih vijećnika. Sjednici je nazočio gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) te predstavnici gradskih stručnih službi, ustanova i javnih poduzeća. Inače, bila je ovo 24. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je vijećnik Dalibor Viboh (HDZ) ponovno aktivirao svoj mandat.

Sjednica je započela aktualnim satom tijekom kojeg je pitanja postavilo samo dvoje gradskih vijećnika. Vinko Strganac (HSS) je primijetio kako su 24. siječnja sporedne gradske ulice bile previše zasoljene, unatoč tome što su noćne temperature preko noći bile iznad nule. Stoga ga je zanimalo tko vodi brigu o zimskoj službi. Usluge zimske službe na području Grada Lipika pruža Lipkom, dok je za posipanje ulica angažiran vanjski suradnik, obrt Amić, rekao je direktor Marijan Strganac. On je također napomenuo da je upoznat s navedenim slučajem, naglasivši da se radilo o tehničkoj grešci.

Sljedeće pitanje vijećnika Strganca ticalo se nastavka radova na Vili Zinke te rokova njezine realizacije i opremanja. Gradonačelnik Vinko Kasana je rekao kako je predviđeni završetak radova u kolovozu ove godine i da zasad ne postoje prigovori na izvođača. Što se tiče samog nastavka financiranja tog projekta, slijedi raspisivanje jednog natječaja putem kojeg će biti osigurana financijska sredstva, a radi se o iznosu koji je nešto manji od tri milijuna eura.

Vijećnika Vladu Stakora (HDZ) zanimale su novosti o kanalizaciji u Poljani, a gradonačelnik Kasana je odgovorio kako će u sklopu projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Poljana i Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Badljevina” 12. ožujka u prostorijama tvrtke Vode Lipik biti potpisan ugovor s izvođačima radova o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Poljani s kapacitetom od 1300 ES.

Nakon aktualnog sata koji je trajao kraće od deset minuta, vijećnici su prešli na Dnevni red čija se prva točka odnosila na Izvješće o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2023. godinu u djelatnosti gospodarenja otpadom i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za tu istu godinu u djelatnosti gospodarenja otpadom.

Sjednici je prisustvovao i direktor Komunalca Josip Bišćanin koji je kazao kako su u materijalima naznačene sve važne stavke. Pri tome je istaknuo kako nije došlo do nekog značajnijeg pada u količini prikupljenog otpada, što nije ohrabrujuće. Da bi se taj sustav unaprijedio, tvrtka Komunalac se javila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te će dobiti male spremnike s biorazgradivim vrećicama za odvojeno skupljanje otpada, a koje će biti podijeljene po višestambenim zgradama.

Mladen Dolić (HDZ) je pitao direktora Bišćanina postoje li predviđene kazne za one koji se ne pridržavaju razvrstavanja. Odgovoreno mu je pozitivno, kazne postoje, ali nitko zasad nije kažnjen nego se građane nastoji educirati i eventualno upozoriti.

Nakon jednoglasnog usvajanja izvješća, sjednica je nastavljena kod sljedeće točke koja se odnosila na III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kockica Lipik. Tu je došlo do manje rasprave između vijećnika Tomislava Lneničeka (nezavisni) i ravnateljice Tatjane Benković vezano uz sam sadržaj izmjene i dopune Pravilnika, koje su na kraju prihvaćene sa sedam glasova za i dva protiv.

Ovom je prigodom gradonačenik Kasana komentirao kako dječji vrtići na području Lipika imaju popunjen kapacitet pa je tako rekao kako je i veliki pritisak na vrtić u Poljani i to ne samo s područja lipičkih naselja, nego čak i od strane graničnih naselja koja pripadaju susjednoj Sisačko-moslavačkoj županiji. Slično je i u Lipiku, međutim u izgradnji je novi vrtić koji bi već sljedeće godine trebao biti u funkciji.

Tijekom sjednice vijećnici su prihvatili i neke točke tehničkog karaktera, poput Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara, kao i  Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda i Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Grada Lipika u LAG-u Zeleni trokut. Također, usvojen je i Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Lipika.

Prihvaćena Odluka o socijalnoj skrbi Grada Lipika

Prihvaćen je i Prijedlog rebalansa Proračuna Grada Lipika za 2024. godinu. Kako je istaknuto, najvažniji razlog rebalansa je uvođenje nove aktivnosti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lipika kojom se uvodi pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Uskrsa i Božića te potpore poduzetnicima kroz projekt AI & Gaming (JURK) EDIH.

Grad Lipik je predložio, a članovi Gradskog vijeća jednoglasno su odlučili da svojim sugrađanima  povodom Uskrsa i Božića daju financijsku potporu. Kako je istaknuo gradonačelnik Kasana, pravo na ovu jednokratnu novčanu potporu ostvaruju ranjive skupine građana, odnosno umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici osobne invalidnine i korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji koji imaju prebivalište i stalno borave na području Grada Lipika.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, bit će raspisan poziv za upis u evidenciju navedenim skupinama s kriterijima za dodjelu, razdobljem isplate i iznosima potpora. Osobe koje se upišu u evidenciju korisnika koje će voditi Grad Lipik, bit će upisane za vrijeme ostvarivanja prava na isplatu, odnosno do saznanja o nastanku nekog razloga radi kojeg osoba gubi pravo na potporu ili do brisanja podataka na osobni pisani zahtjev.

Izvješće o radu gradonačelnika

Sa sedam glasova za i dva suzdržana, prihvaćeno je izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine.

Tom je prigodom Vinko Strganac upitao o novostima vezanim za pristupnu cestu do jezera Raminac i o aktualnostima na glavnoj prometnici. Što se tiče izgradnje pristupne ceste koja je dio projekta rekreacijske zone na Ramincu, kroz mjesec dana se očekuje njezin završetak, rekao je gradonačelnik. Radovima koji se izvode u Ulici Matije Gupca, rok završetka je trenutno pomaknut za sredinu svibnja, rok je to koji su dale Hrvatske ceste, što su trenutno dostupne informacije.

Mladen Dolić je pitao za rješavanje imovine u vlasništvu države, poput doma u Dobrovcu. Od 1. siječnja, dio te imovine prelazi u nadležnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te se očekuje da će županije preuzeti brigu o rješavanju tih predmeta kako bi se ubrzao taj proces.