Dječji vrtić Kockica Lipik

DJEČJI VRTIĆ “KOCKICA” LIPIK 

Dječji vrtić Kockica Lipik je javna predškolska ustanova za njegu, odgoj i obrazovanja djece predškolske dobi. Djelatnost vrtića uređena je Statutom Dječjeg vrtića Kockica Lipik, koje je donijelo Upravno vijeće vrtića uz suglasnost Gradskog vijeća Lipik. predškolska ustanova za njegu, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. U dječjim vrtićima ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, programi predškole, programi ranog učenja stranih jezika i športskog sadržaja na koje suglasnost daje Ministarstvo nadležno za obrazovanje. Predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruje se na osnovama novog Državnog pedagoškog standarda koji propisuje i utvrđuje programe s obzirom na trajanje i namjenu.  Matični vrtić u Lipiku sastoji se od šest odgojno – obrazovnih skupina i dva kraća programa – predškola i igraonica.

Dječji vrtića Kockica Lipik ima jedan područni vrtić u Poljani, koji se sastoji od dvije mješovite skupine (u kojemu djeca imaju cjelodnevni boravak) i od jednog kraćeg programa predškole. Tijekom pedagoške godine djeca u vrtiću Kockica Lipik sudjelovat će u dvije igraonice: sportskoj i igraonici ranog učenja engleskog jezika, a u područnom vrtiću u Poljani u jednoj igraonici ranog učenja engleskog jezika. Dječji vrtić trenutno broji 18 odgojitelja, 7 članova tehničkog osoblja i ravnatelja.

Ravnateljica
Tatjana Benković, odgajateljica.
Tel: 034/421-352
Fax: 034/314-371
email: kockica.djecji.vrtic.lipik@po.t-com.hr

Tajnica/blagajnica
Lucija Kozić.
Tel: 034/421-372
Fax: 034/314-371
email: kockica.djecji.vrtic.lipik@po.t-com.hr

 

PODRUČNI VRTIĆ POLJANA
Antunovačka 23
34553 Poljana

Kontakt:
Tel: 034/431-090
e-mail: kockica.djecji.vrtic.lipik1@po.t-com.hr

Web: http://www.djecji-vrtic-kockica.com/

Skip to content