Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. osnovana je 2013. godine od strane Grada Lipika kako bi radila na unaprjeđenju gospodarskog i društvenog razvoja Grada Lipika. 

Osim pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU i nacionalnih sredstava, LIRA d.o.o. za Grad Lipik, lipičke poduzetnike i investitore nudi razne usluge kao što su:
– Savjetodavne i konzultantske usluge
– Izrada poslovnih planova i investicijskih studija za kredite HBOR-a i poslovnih banaka
– Studije izvodljivosti i CBA
– Izrada strateških dokumenata
– Privlačenje investicija i podrška investitorima u realizaciji njihovih investicija
– organizacija seminara, radionica i edukacije
– Pomoć kod internacionalizacije poslovanja
– Priprema i provedba projekata energetske obnove

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. trenutno zapošljava 15 djelatnika u 3 odjela: Razvojni odjel, Turistička agencija i Medijski odjel (Compas portal i Compas mjesečnik).

 

Direktor
Dejan Iličić.
Tel: 034/422-380
Fax: 034/422-380
email: lira@lipik.hr
Web: http://liralipik.com/

COMPAS- Lipički mjesečnik
Urednik
Matija Kulhavi, mag.pol..
Tel: 034/422-380
Fax: 034/422-380
email: kontakt@compas.com.hr
Web: https://www.compas.com.hr/

Skip to content