Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića

Od 1.1.2017. godine Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP više nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu.

Budući ne postoji obveza dostavljanja obrasca GI-MP-JAP u Carinski ured Slavonski Brod zaduženje paušala (trošarine na alkohol) se vrši prema danoj izjavi o zapremini kotla prilikom registracije u Registar trošarinskih obveznika.

Obveza malog proizvođača jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe je samo izvršiti uplatu paušala u siječnju (do 31. siječnja) tekuće godine za prethodnu godinu te se ne mora dolaziti u Carinski ured Slavonski Brod niti slati obrasce GI-MP-JAP.

Paušal se uplaćuje svake godine dok god je obveznik upisan u Registar trošarinskih obveznika (ovisno o zapremini kotla-kotao do 100 L-paušal iznosi 100 kn, kotao iznad 100 L- paušal iznosi 200 kn) bez obzira da li je tu godinu proizvodio ili ne.

Nalog za plaćanje:

Primatelj: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

model:HR68

poziv na broj: 1066-OIB trošarinskog obveznika (onoga tko je upisan u Registar

opis plaćanja: trošarina za ______godinu

Ukoliko je proizvedeno više od 20 litara čistog alkohola (jakosti 100%vol.) što iznosi između 40 i 50 litara rakije ovisno o jakosti alkohola tek u tom slučaju je potrebno doći u Carinski ured Slavonski Brod gdje se popunjava Izjava o proizvedenom oporezivom višku (Izjava MP-JAP-Prilog 32. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“ broj 1/19).

Odjava se vrši istim obrascem PUR-RTO kao i za prijavu, samo se naznači odjava.

Odjava iz Registra je moguća do 30.6. svake godine bez obveze uplate paušala za tu godinu, ukoliko se želite odjaviti poslije 30.6. dužni ste podmiriti paušal i za tu godinu.

Vlasnici kotla da bi se mogli odjaviti dužni su uz obrazac PUR-RTO ODJAVA dostaviti u Carinski ured Slavonski Brod ili zahtjev za pečaćenje ili ugovor o kupoprodaji ili račun da je kotao predan na otpad. Bez dokaza gdje je kotao ne može se odjaviti.

Uz zahtjev za pečaćenje uplaćuju se u Državni proračun troškovi pečaćenja u iznosu od 100,00 kn.

CARINSKI URED SLAVONSKI BROD

35000 SLAVONSKI BROD

kontakt telefoni:

035/453-525

035/453-529

035/453-520

MALE DESTILERIJE ZA PROIZVOĐAČE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

  • Malom destilerijom smatra se proizvođač etilnog alkohola (jakih alkoholnih pića) u komercijalne svrhe u količini do 10 hektolitara apsolutnog alkohola godišnje (primjerice do 2.500 litara jakog alkoholnog pića jakosti 40 % vol.)
  • Mala destilerija je destilerija koja je pravno i ekonomski neovisna o nekoj drugoj destileriji i koja ne proizvodi prema licenciji
  • Trošarina na jaka alkoholna pića koja proizvodi mala destilerija snižena je za 50%, odnosno umjesto 53,00 kuna po litri apsolutnog alkohola plaća se 26,50 kuna po litri apsolutnog alkohola
  • Za obveznike koji se prvi put registriraju kao mala destilerija ukinuta je obveza opremanja mjernim instrumentima, tj. dovoljno je da imaju zakonita mjerila nabavljena na tržištu (razni spremnici, boce i posude koji već udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima)
  • Mali proizvođači jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe (vlasnici kotlova) koji sada ne smiju prodavati alkoholna pića mogu se preregistrirati u status male destilerije i na taj način zakonito prodavati svoje proizvode na domaćem tržištu ili ih izvoziti
  • Da bi se stekao status male destilerije, obveznik se mora registrirati kod nadležnog carinskog ureda, koji je za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije Carinski ured Slavonski Brod
  • Za dodatne informacije, a vezano za podnošenje dokumentacije oko registracije za malu destileriju, te obveze koje iz tog statusa proizlaze, možete se informirati u Carinskom uredu Slavonski Brod, Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, osobno ili pozivom na kontakt telefone u Carinskom uredu : 035/453-520 i 035/453-529.