OBAVIJEST o promjeni datuma obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N2001 i N2002 u Marinom Selu

OBAVIJEST

o promjeni datuma obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N2001 i N2002 u Marinom Selu

 

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavio je dana 02.05.2023. god. Javne pozive radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N2001 i N2002 u Marinom Selu, 16. svibnja 2023.g. sa početkom u 09:00 sati.

 

Zbog vremenskih neprilika uvid u geodetski elaborat i obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije odgađa se za četvrtak, 18. svibnja 2023.g. Uvid u geodetski elaborat počinje u 09:00 sati u prostorijama Grada Lipika  a obilježavanje granica zemljišta na terenu počinje u 10:00 sati.

 

 

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić