Obavijest o provedbi ankete o interesu stanovnika LAG područja za dodjelu sredstava iz prijelaznog razdoblja

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“ objavljuje:

Obavijest o provedbi ankete o interesu stanovnika LAG područja za dodjelu sredstava iz prijelaznog razdoblja

1.  LAG  „Zeleni trokut“  pristupa provedbi ankete o  interesu stanovnika LAG područja za dodjelu sredstava iz prijelaznog razdoblja. Interes se može iskazati za  jednu od slijedećih podmjera iz  Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.:

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

2.  Anketa će se objaviti na službenoj internet stranici LAG-a „Zeleni trokut“ te internet stranicama jedinica lokalne samouprave na području LAG-a.

3.  Interes se iskazuje dostavom ispunjenog obrasca Obrazac iskaza interesa koji se prilaže ovoj Odluci i čini njegov sastavni dio. Iskaz interesa se dostavlja u pisanom ili elektroničnom obliku i mora biti potpisan od strane odgovorne osobe prijavitelja. Rok  za dostavu interesa je 15 dana od dana objave ankete na internet stranici LAG-a. Nepotpune, nepotpisane i naknadne dostave interesa se neće uzeti u razmatranje.

Predsjednica: Marija Kušmiš mag.oec. v.r.