Obavijest sudionicima javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

OBAVIJEST

sudionicima javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

 

Grad Lipik obavještava sudionike Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika KLASA: 320-02/21-01/27, URBROJ: 2177-2-01-23-32 od 06. lipnja 2023. godine da je Gradsko vijeće Grada Lipika na 21. sjednici održanoj 19. listopada 2023. godine donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika, koja je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) dostavljena Ministarstvu poljoprivrede na prethodnu Suglasnost KLASA: 320-02/23-02/123, URBROJ: 525-06/175-23-5 od 05. listopada 2023. godine. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku“ Grada Lipika te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Lipika: www.lipik.hr.

 

 

 

 

Voditeljica  Odsjeka za financije,

gospodarstvo i društvene djelatnosti:

Gordana Horvat, dipl. oec.

KLASA: 320-02/21-01/27

URBROJ: 2177-02-03-03/11-23-40

U Lipiku, 27. listopada 2023.

Dokumenti: Grad Lipik - Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup