Odluka o produženju roka za podnošenje prijava projekata udruga sufinanciranih iz proračuna Grada Lipika

KLASA: 402-03/23-01/06
URBROJ: 2177-2-03-03/1-23-2

Lipik, 15.03.2023.

 

ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

PROJEKATA UDRUGA SUFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA GRADA LIPIKA

 

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata udruga iz područja sporta, općeg dobra te Domovinskog rata produžuje se do 03.04.2023. godine.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom produžuje se za 30 dana u odnosu na objavljeni indikativni kalendar provedbe.

 

Sva pitanja vezana uz ovu odluku mogu se postaviti pismenim putem.

 

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Dokumenti: OLUKA O PRODUŽENJU ROKA PRIJAVA UDRUGA