Održan 9. sastanak Zajedničkog upravljačkog tima za provedbu projekta Invest in LOG

U Lipiku je, u prostorijama Male vijećnice Grada Lipika, održan deveti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Članovi Tima aktivno su raspravljali o aktivnostima projekta, podjelama zaduženja i obavezama, dinamici izvođenja aktivnosti te vremenu neophodnom za pojedine aktivnosti.  Glavna tema sastanka bila je organizacija edukativnih radionica za mala i srednja poduzeća i obrtnike s prekograničnog područja. Naime, zaposlenici potpornih institucija će stečena znanja s edukacija tj. provedenog edukativnog programa usavršavanja poslovnih znanja i vještina  na kojem se obuhvatilo pet različitih modula (pristup međunarodnim tržištima, marketing u malom i srednjem poduzetništvu, međunarodni standardi, cost-benefit analiza i europski programi i fondovi) prenijeti poduzetnicima/poduzetnicama i obrtnicima/obrtnicama s prekograničnog područja. Prijavio se velik broj poduzetnika i obrtnika s prekograničnog područja te će sve edukacije biti odrađene do kraja periodnog razdoblja tj. do 31. ožujka 2019.

Projektni partneri iz Garešnice informirali su prisutne u vezi završetka uspostavljanja zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog područja i umrežavanja poduzetnika i obrtnika s područja Lipika, Orašja i Garešnice. Kroz idućih nekoliko dana započeti će se s pripremanjem i objavom javnih poziva za članstvo poduzetnika i obrtnika u virtualnom inkubatoru. Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama dvaju Gradova te Općine i službenoj stranici projekta www.investinlog.com.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).