Održana prva elektronska sjednica lipičkog Gradskog vijeća, usvojen rebalans proračuna za 2020. godinu

U skladu s uputama Ministarstva uprave i Nacionalnog stožera Republike Hrvatske u ponedjeljak, 11. svibnja u 15 sati završila je prva elektronska sjednica lipičkog Gradskog vijeća. Ovo je i prvi put da se sjednica Gradskog vijeća održala pomoću elektroničke pošte, odnosno digitalno, a vijećnici su već prošli tjedan primili sve potrebne materijale te informaciju o načinu i pravilima ovakvog novog rada.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika s dnevnim redom od 15 točaka u cijelosti je održana putem elektroničke pošte, a 11. svibnja 2020. godine svi gradski vijećnici, najkasnije do 15 sati, na e-adresu Gradskog vijeća morali su dostaviti povratni dokument u kojem su za svaku točku označili jesu li za, protiv ili suzdržani u vezi njezina usvajanja. Premda nije bilo uobičajenog aktualnog sata, kao što to biva tijekom regularnog odvijanja sjednica Gradskog vijeća, vijećnici su ovom prigodom imali pravo i na vlastite komentare te pitanja koja su mogli dostaviti u istoj e-poruci.

Glasovanju se odazvalo svih 15 vijećnika, a odluke i zaključci za svih 15 točaka dnevnog reda doneseni su većinom glasova. Tako su jednoglasno usvojene sljedeće točke dnevnog reda: Gradska knjižnica i čitaonica Lipik – Godišnje izvješće o radu za 2019. godinu; Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Kockica Lipik za 2019. godinu; Odluke o prijenosu imovine (traktor Tuber i rovokopač-utovarivač postali su imovina gradskog komunalnog poduzeća Lipkom d.o.o.) i Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama (Klisa). Također, Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo i Odluku o pokretanju izrade Zelene strategije te Odluku o izradi Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Lipika za razdoblje od 2020. do 2026. godine.

S dvanaest glasova za i tri protiv, odnosno jednog suzdržanog, usvojene su i odluke koje se uglavnom odnose na komunalnu tematiku (Izvješće o izvršenju programa građenja građevina za gospodarenjem komunalnom infrastrukturom za 2019. godinu; Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2019. godinu te Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2020. godinu usvojene su s dvanaest glasova za i tri protiv.

U obrazloženju ovih izvještaja stoji kako je u proračunu Grada Lipika u 2019. godini ostvareno ukupno 44.360.572,39 kuna prihoda i primitaka, dok su rashodi te drugi izdaci iznosili 43.367.209,47 kuna. Stoga će se višak prihoda poslovanja za 2019. godinu u iznosu od 993.362,92 kuna upotrijebiti za pokriće prenesenog manjka iz 2018. godine u iznosu od 4.485.070,62 kuna, tako da ukupni manjak iznosi 3.491.707,70 kn. Ukupni manjak prihoda nad rashodima pokriti će se sukladno Planu pokrića manjka prihoda proračuna Grada Lipika u razdoblju od 2018. do 2020. godine. U tom istom obrazloženju koje su gradski vijećnici dobili na uvid piše i to da se Grad Lipik u prošloj godini nije zaduživao dugoročnim vrstama kredita i zajmova, nije izdavao jamstva, a nije bilo ni korištenja proračunskih zaliha.

Što se tiče usvojenog rebalansa proračuna za 2020. godinu, Grad Lipik je smanjio svoj proračun s 52.184.640,00 kuna na 48.908.654,00 kuna, što je za 3.275.986,00 kuna manje od prvobitno planiranog.

Najznačajnije smanjenje prihoda prouzročila je novonastala situacija s COVID-19 budući  da ista ima posljedice na cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske, ne samo na lokalnoj razini Grada Lipika. Slijedom procjena smanjenja prihoda i rashodi proračuna su smanjeni za navedeni iznos, a najznačanije smanjenje odnosi se na izgradnju objekata komunalne infrastrukture, za projekte energetske obnove koji nisu dobili suglasnost (Društveni dom u Klisi), za sufinanciranje rada udruga civilnog društva i za gradske manifestacije.

Ovim rebalansom planiraju se i nove aktivnosti za koje je dobivena suglasnost za sufinanciranje, a najvažnije su: izrada projektne dokumentacije za toplovod , izgradnja nove wi-fi mreže, prva faza izgradnje  nove ergele i nastavak projekta “Zaželi i ti biti jedna od njih“, kojim se zapošljava 20 osoba iz skupine teže zapošljivih osoba.

Pod posljednjom točkom, „Različito“, postavljeno je šest vijećničkih pitanja.

Vijećnika Darka Derenja (Nezavisna lista Jasne Molnar Kukić) zanimalo je zašto se dječja igrališta u gradu Lipiku ne kose redovito, odnosno jednom tjedno. Odgovoreno mu je kako se dječja igrališta na području Grada Lipika održavaju i kose prema redoslijedu košnje. Odnosno, kako se kose zelene površine, bankine i ulice u kojima se nalaze dječja igrališta, tako se paralelno kose i dječja igrališta.

Vijećnika Derenja je zanimalo i kad se planira nastavak asfaltiranja Omanovačke ulice u Šeovici te u kojoj duljini. U odgovoru koji je dostavljen piše kako se za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina izrađuje projektni prijedlog koji uključuje nastavak asfaltiranja Omanovačke ulice u Šeovici. Duljina Omanovačke ulice koja će se asfaltirati odredit će se po primitku odluke o sufinanciranju od strane MRRFEU, proporcionalno odobrenim sredstvima.

Vijećnik Vinko Straganac (HSS) je postavio upit o aktualnoj situaciji vezanoj uz strateške investicije u Grad Lipik (Hotel i Kursalon, nova ergela i Vila Zinke), s obzirom na nadolazeću krizu uzrokovanu koronavirusom.

U dostavljenom odgovoru stoji sljedeće: „Kao što je i Vlada izvijestila, rade se uštede u proračunu, a sve zbog smanjenog priljeva u državni proračun i preusmjeravanja sredstava radi ublažavanja posljedica u sektoru gospodarstva. Vila Zinke je dio projekta Terme Lipik za koji je početkom svibnja donesena Odluka o financiranju od strane MRRFEU. Sljedeći korak je potpisivanje ugovora nakon čega kreće provedba projekta. Očekujemo da će se to dogoditi tijekom svibnja. Nemamo informaciju kad se očekuje početak izgradnje nove ergele. Što se tiče hotela i Kursalona, investitor kaže da su pregovori usporeni zbog problema s epidemijom uzrokovane virusom Covid 19.“.

Vijećnika Strganca je interesiralo i što se događa s investicijama u pilanu te pogon za pranje i glačanje rublja, a koje su već trebale biti realizirane u poduzetničkoj zoni. Odgovoreno je kako je Grad Lipik poduzeo sve potrebne radnje da bi olakšao poduzetnicima ulazak u poduzetničku zonu i početak gradnje. Nažalost, ni poduzetnici ponekad ne mogu ostvariti svoje planove. Pilana Kovačić je odustala od izgradnje u lipičkoj zoni zbog bolesti, kako su gradski vijećnici već jednom bili i obavješteni. Vlasnik tvrtke koja je trebala izgraditi praonicu rublja obavijestio je Gradsku upravu da se od projekta nije odustalo, ali da još nije u mogućnosti krenuti s izgradnjom.

Vijećnica Mihaela Žili Petrović (SDP)  je postavila pitanje o tome kad će projekt Zaželi nastaviti s radom, a zanimalo ju je i sve o planiranom nastavku rada. U odgovoru koji je dobila stoji da projekt „Zaželi i ti biti jedna od njih“ završava s provedbom 18. lipnja 2020. godine. U tijeku je završetak većine aktivnosti, osim onih koje su obustavljene zbog novonastale situacije s epidemijom virusa COVID-19. Grad Lipik je prijavio novi projekt „Zaželi i ti biti jedna od njih“ početkom ožujka i dobio obavijest da je projekt prošao prvu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – Administrativnu provjeru te ulazi u drugu fazu postupka – Procjenu kvalitete.

S obzirom na novonastalu situaciju zbog COVID-19 i kao posljedicu znatnog pada prihoda, vijećnicu je interesiralo da li će planirani projekt rekonstrukcije rasvjete i izgradnje rasvjete u naseljima koja to još nemaju bit realiziran u ovoj godini, odnosno da li će nešto uopće biti pokrenuto ove godine.

Rečeno je da predloženim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lipika za 2020. godine  zbog očitog smanjenja općih prihoda u prethodnom razdoblju, planirane aktivnosti izgradnje komunalne infrastrukture u koju pripada i izgradnja javne rasvjete se smanjuju u cijelosti, osim za one aktivnosti za koje su sredstva osigurana iz drugih izvora (EU fondova). Novonastala situacija ostvarivanja prihoda biti će praćena tako da eventualnim vraćanjem  poslovanja u razinu kako je bilo početkom godine  moguće je vratiti i nastaviti aktivnosti koje su ovim izmjenama smanjene.