Održana prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika

Šesta sjednica lipičkog Gradskog vijeća, ujedno i prva ovogodišnja, održana je 20. siječnja u konferencijskoj dvorani Quella smještenoj unutar Toplica Lipik. Sjednici je nazočilo dvanaest od trinaest izabranih gradskih vijećnika, kao i gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ), Josip Bišćanin, direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Pakrac te predstavnici gradskih stručnih službi.
Dnevni red je imao osam točaka, a sjednica je započela aktualnim satom. Prvi se s pitanjem javio Tomislav Lneniček (DP). Uz osvrt na rezultate proteklog Popisa stanovništva, prema kojima Grad Lipik ima 1044 stanovnika manje nego što je to bilo prije deset godina, vijećnik je upitao kojim mjerama se planira zaustaviti odlazak stanovništva. Gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) je odgovorio kako je opadanje broja stanovnika primjetno na razini čitave države, čak i u nekim većim gradovima i razvijenijim dijelovima.

„Niz mjera koje provodimo imaju u sebi demografske elemente.“, rekao je gradonačelnik Kasana. Sve mjere, od novčanih naknada za novorođenu djecu i jednokratne pomoći u vidu pelena i odjevnih predmeta pa do sufinanciranja dječjeg vrtića, nabave školskog pribora i sufinanciranja produženog boravka u školi trebaju doprinijeti demografskoj slici, odnosno pomoći roditeljima u odgoju djece, ali i općenito u životu, odgovorio je gradonačelnik. „Trudimo se i uvijek smo spremni poslušati dobre prijedloge. Nastojimo razgovarati s građanima, pogotovo s poduzetnicima.“, istaknuo je te ukazao i na to kako demografskih elemenata ima i u mjerama koje se provode i na području gospodarstva Grada Lipika – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području, a tu je i Program socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji.

Vode Lipik se pripajaju požeškoj Tekiji
Vedrana Vondrak (nezavisna) je upitala jesu li točne tvrdnje o tome kako će Požeško-slavonska županija u budućnosti imati jednog isporučitelja vodnih usluga, odnosno požešku Tekiju. Naime, Vode Lipik bi trebale prestati poslovati kako samostalna tvrtka i pripojit će se Tekiji. Takva velika preuzimanja i spajanja uskoro očekuju sve koji se u Hrvatskoj bave djelatnošću vodoopskrbe, a to proizlazi i iz Uredbe o uslužnim područjima (NN 147/2021) koja je u „Narodnim novinama“ objavljena 31. prosinca prošle godine. Zanimalo ju je i što to znači za zaposlenike Vode Lipik. Gradonačelnik je potvrdio istinitost ovih tvrdnji, a što se tiče zaposlenika, istaknuo je kako se njihov status neće mijenjati.

Kakva je situacija s hotelom i Kursalonom zanimalo je vijećnika Vinka Strganca (HSS), koji se također osvrnuo na rezultate nedavno provedenog Popisa i trend opadanja broja stanovnika. Vijećnik je pri tome rekao da se stranim investitorima otvaraju sva vrata, dok se domaćim investitorima, prema njegovim riječima ne izlazi samo tako ususret. Prema njegovim tvrdnjama, Poljoprivreda Lipik d.d. je tražila promjene Prostornog plana u vidu brisanja dvije ili tri riječi u jednoj rečenici, a to do danas, kako je rekao nije učinjeno. Gradonačelnik Kasana je odgovorio kako u vezi Kursalona i hotela trenutno nema nikakvih novosti od posljednje održane sjednice Gradskog vijeća, međutim intenzivno se radi. Isto tako, gradonačelnik je zamolio vijećnika da mu primjerom navede koji je to domaći investitor bio u Gradu Lipiku, a da nije naišao na podršku. Vezano za promjene Prostornog plana i tvrdnje vijećnika Strganca, gradonačelnik je kazao kako su promjene, u vezi smještajnih kapaciteta na ergeli, koje je Poljoprivreda Lipik d.d. tražila prihvaćene prije dvije ili tri godine, što vijećnik očito nije primijetio.

Vijećnica Tina Gadžić Husko (HDZ) je imala dva pitanja koja se tiču naše svakodnevice. Prvo se odnosilo na neugodne mirise koji dolaze iz kanalizacijskog sustava, a periodično se šire gradom, dok se drugo pitanje, koje je više estetske prirode, odnosilo na križanje Frankopanske i Ulice Matije Gupca. Riječ je o privatnoj parceli gdje se nekad nalazila pekara, a sad je ondje odbačeni građevinski materijal. Gradonačelnik Kasana je rekao da je ta primjedba u vezi neugodnih mirisa aktualna na svakoj koordinaciji koja se u posljednje vrijeme održava u vezi aglomeracijskih radova te je obećano da će se to regulirati kad proradi uređaj za pročišćavanje, jer kako je gradonačelnik rekao, ovako to ne može ostati. Vezano za privatnu parcelu i građevinski otpad, rečeno je da je komunalni redar obaviješten, a vlasnik kontaktiran.

Nakon aktualnog sata prešlo se na drugi dio sjednice, a gradski su vijećnici raspravljali o osam točaka. Prva točka dnevnog reda se odnosila na usvajanje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika. Sjednici je prisustvovao i Josip Bišćanin, direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Pakrac koje pruža ovu javnu uslugu. On je istaknuo kako ova Odluka nema nikakvog utjecaja na domaćinstva, dok su kod poduzetnika te izmjene vrlo male te nema nikakve promjene cijene, što znači da je jedinstvena cijena paušala i zbrinjavanja odvoza otpada po litri. Mijenja se to da kod poduzetnika koji su imali dvije kante i dosad su plaćali paušal za svaku od te dvije kante (2×19 kn + 7 kn za minimalnu uslugu), sad će plaćati jedan paušal, a ova druga kanta će se brojati samo za minimalnu uslugu. Poduzetnici koji imaju spremnike od 1100 i više litara dosad nisu plaćali paušal nego su plaćali odvoz po litri, a sad neovisno o broju i veličini spremnika uvodi im se taj jedan paušal od 19 kn. Vijećnica Vondrak je upitala za rubna naselja i članak 5. ove Odluke gdje stoji da se miješani komunalni otpad odvozi najmanje jednom u dva tjedna. Direktor je kazao kako se prije nekog vremena miješani komunalni otpad na području na kojem djeluje Komunalac odvozio svaki tjedan, međutim unazad određenog vremena i tri godine prikupljanja podataka te provedene analize uvidjelo se da na rubnim područjima te tamošnjim naseljima nema potrebe za četiri odvoza mjesečno jer se po svakom korisniku moglo analizirati preko čipa koliko zapravo puta se taj otpad predaje. Zbog optimizacije rada i poslovnih procesa, donesena je odluka da se na tim područjima otpad odvozi svaka dva tjedna, umjesto jednom tjedno. Kako korisnici, koji imaju potrebe za većim spremnikom, ne bi bili dovedeni u nepovoljniji položaj, sva kućanstva koja su imala potrebe su dobila još jedan dodatan spremnik od 120 litara za koji se ne naplaćuje paušal nego samo odvoz. Ovu Odluku vijećnici su prihvatili jednoglasno.

Pravne osobe od posebnog interesa za Grad Lipik
Jednoglasno je usvojena i Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Lipik. Radi se o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost od interesa za Grad Lipik ili kao javnu službu. Prema tome, pravne osobe od posebnog interesa za Grad Lipik su: a) trgovačka društva kojima je Grad vlasnik (Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o., Lipkom d.o.o., Izvori Lipika d.o.o.); b) trgovačka društva u kojem Grad ima udjel u vlasništvu (Komunalac d.o.o., Vode Lipik d.o.o., Pakrac plin d.o.o.); c) ustanove kojima je Grad osnivač (Dječji vrtić „Kockica“ Lipik, Gradska knjižnica i čitaonica Lipik); d) ustanove kojima je Grad suosnivač (Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije); e) udruge kojima je Grad suosnivač (Lokalna akcijska grupa „LAG Zeleni trokut“).

Također je jednoglasno usvojena i Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama, dok je Prijedlog Dopune Odluke o jednostavnoj nabavi u kojem stoji kako narudžbenice do iznosa od 20.000,00 kuna može potpisati osim gradonačelnika i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika, usvojen s 10 glasova za, jednim suzdržanim i jednim protiv (T. Lneniček – DP).

Izmjene i dopune Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva
Svi su vijećnici bili i za Prijedlog izmjene i dopune Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Ovo se odnosi na Mjeru 2.4: Potpore korisnicima zaposlenim kod drugog poslodavca. Kako stoji u prihvaćenom Prijedlogu ova mjera se odnosi na poduzetnike koji nemaju zaposlenih osoba i/ili zaposleni su kod drugog poslodavca. Korisnik može ostvariti sredstva za nabavu strojeva i opreme u svrhu obavljanja svoje djelatnosti što predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu. Poslovanje mora biti na području Grada Lipika, a sufinancirat će se dio troškova u visini do 50%, a najviše do 10.000,00 kuna po prijavi. Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku za nabavu strojeva i opreme u svrhu obavljanja svoje djelatnosti, što predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu. sufinancirat će se dio troškova u visini do 75%, a najviše do 10.000,00 kuna po prijavi. Isplata potpore vršit će se po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nabavljenoj, ugrađenoj i plaćenoj dugotrajnoj imovini.

Naknade za gradske vijećnike
Pri kraju sjednice usvojen je i Prijedlog Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća Grada Lipika i članove radnih tijela Gradskog vijeća Grada Lipika. Prema toj Odluci Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna, dok vijećnik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću u iznosu od 400,00 kn mjesečno. Član radnog tijela Gradskog vijeća koje je imenovalo Gradsko vijeće ima pravo na naknadu za rad u radnom tijelu u iznosu od 100,00 kn po svakoj sjednici radnog tijela kojoj je nazočan. Međutim, ne ostvaruje se pravo na navedenu naknadu ako se sjednica radnog tijela održava u istom danu kao i sjednica Gradskog vijeća. Isto tako, članovi Gradskog vijeća koji imaju prebivalište ili boravište na području izvan naselja u kojem se održava sjednica Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za putni trošak radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća u visini povratne autobusne karte za relaciju od mjesta održavanja sjednice do mjesta prebivališta ili boravišta.

Gradonačelnik Kasana se složio s tvrdnjama vijećnika kako je čast biti gradski vijećnik te je kazao kako se pri donošenju prijedloga ove Odluke gledalo i na to kakva je praksa u okolnim gradovima jer uobičajeno je da se članovima gradskih vijeća i županijskih skupština daju određene naknade kojima bi se pokrivali nekim minimalni troškovi. Protiv Odluke su glasovali predstavnici HSS-a (V. Krpan i Vinko Strganac), Vedrana Vondrak (nezavisna) te Tomislav Lneniček (DP). Vijećnik Lneniček je kazao kako je obnašanje dužnosti gradskog vijeća čast te bi se po njemu ta naknada trebala ukinuti posebno u ovim trenucima, a s njim su se složili i ostali oporbeni vijećnici.

Sjednica Gradskog vijeća je završila jednoglasnim usvajanjem Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika. Konkretno, ova izmjena koeficijenta odnosi se samo na radna mjesta spremačice i pomoćnog radnika.