Ove godine u obnovu ide šest društvenih domova na području Grada Lipika

U predvečernjim satima 26. ožujka održana je trinaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika na kojoj je sudjelovalo 12 od 15 izabranih vijećnika. Osim gradskih vijećnika, sjednici je nazočio gradonačelnik Vinko Kasana, predstavnici gradskih stručnih službi, ali i čelni ljudi Dječjeg vrtića „Kockica“, Gradske knjižnice i čitaonice, LIRE, Komunalca, TZ grada Lipika te županijski vijećnik Antun Haramija.

Kako je to već uobičajeno na sjednicama Gradskog vijeća, nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Mladen Dolić (HDZ) otvorio je aktualni sat, na kojem su gradski vijećnici postavljali pitanja u vezi svih aktualnih zbivanja na području Grada Lipika lipičkom gradonačelniku Vinku Kasani (HDZ), ali i predstavnicima gradskih stručnih službi.

Prvi se s pitanjem javio gradski vijećnika Darko Derenj (Nezavisna lista Jasne Molnar Kukić), a zanimao ga je problem s pitkom vodom kojeg mještani, koji se pretežno bave poljoprivredom, imaju u Bujavici i Jagmi. Gradonačelnik Kasana mu je odgovorio kako na području Bujavice postoji građevinska dozvola za vodovod i ona će se iskoristiti, a što se tiče Jagme, gornji dio naselja je pokriven s pitkom vodom, dok će se u donjem dijelu, uz pomoć Hrvatskih voda, morati ići u projektiranje te će tako sva naselja na području Grada Lipika biti pokrivena pitkom vodom. Drugo pitanje vijećnika Derenja odnosilo se na nastavak izgradnje nogostupa i dovršenja dječjeg igrališta u Ulici Stjepana Radića (Mljekarskoj) u Lipiku. Odgovoreno je da će nogostup svakako biti dovršen, a i sjenica na igralištu, najkasnije sljedeće godine.

Sljedeći se s pitanjem javio vijećnik Vlado Stakor (HDZ), a zanimala ga je energetska obnova društvenih domova u naseljima s područja Grada Lipika. Gradonačelnik Kasana je kazao kako ove godine u obnovu ide šest društvenih domova (Brekinska, Poljana, Brezine, Marino Selo, Antunovac i Filipovac), dok u Brekinskoj radovi već traju.

Igor Papić (SDP) je kazao da prenosi upite građana o tome da li postoji mogućnost postavljanja svojevrsnih štandova za prodaju voća i povrća kod lipičke tržnice ili pak župne crkve. Gradonačelnik je kazao da je tržnica svakodnevno otvorena te da je ondje primjerena prodaja takvih proizvoda.

Mihaela Zili (SDP) je govorila o problemu zatrpanih odvodnih kanala u Ulici civilnih žrtava Domovinskog rata u Donjem Čagliću (prema Bukovčanima) koji bi žurno trebalo riješiti, na što je gradonačelnik rekao kako će taj problem biti riješen u sklopu proljetnog održavanja i redovnog nasipavanja lokalnih prometnica. Drugo pitanje vijećnice Zili bilo je usmjereno na rasvjetu na Mačkovcu, temu o kojoj je već bilo govora na prethodnim sjednicama Gradskog vijeća. Marijan Strganac, direktor Lipkoma joj je odgovorio da se na tome konstantno radi u dogovoru s HEP-om, ali da trenutno ondje ne postoji nikakva infrastruktura (stupci za rasvjetu) te prvo treba riješiti taj problem. Vijećnicu je zanimalo i to da li se javila koja tvrtka za korištenje poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru u Donjem Čaglići. Gradonačelnik joj je odgovorio kako se je bilo razgovora s jednim potencijalnim poduzetnikom, ali da za sada nema ozbiljnijih kandidata.

Vinko Strganac (HSS) upitao je gradonačelnika o novostima vezanim za aktualne investicije, a zanimalo ga je i to da li je program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dobio odobrenje resornog ministarstva i kad se planiraju natječaji.

Intenzivno se radi oko pitanja hotela i Grad se po tome pitanju aktivno uključio. Postoji razumijevanje vlasnika, koji pristaje i na partnerstvo. A što se tiče obnove Kursalona i Wandelbahna, ona će morati ići odvojeno od izgradnje hotela, dakle odvajanje kulturnog dijela od komercijalnog.

Voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Lipika Gordana Horvat je odgovarala o programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji se nalazi u Ministarstvu poljoprivrede na čitanju i koji je u postupku. Ona je kazala da kad program bude usvojen, tek tada natječaji mogu krenuti. To je složena problematika gdje će očito biti puno dopuna.

U vezi projekta nove ergele odgovoreno je da je predana projektna dokumentacija i dobivene su sve suglasnosti, samo je još čeka građevinska dozvola.

Nakon aktualnog sata, koji je zapravo trajao pola sata, vijećnici su prešli na dnevni red sjednice.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Kockica Lipik u 2018. godini koju su vijećnici jednoglasno usvojili, a prije usvajanja vijećnica Tina Gadžić-Husko (HDZ) je ukazala na potrebu medicinske sestre i pedagoga, s obzirom na to da matični vrtić u Lipiku ima 185 djece. Ravnateljica Tatjana Benković je odgovorila kako trenutno postoji ugovor o djelu s logopedicom iz Pakraca i pedagogicom iz Daruvara, ali uskoro bi mogli zaposliti i jednu stručnu osobu na puno radno vrijeme.

Izvješće o radu za 2018. godinu za gospodarenje otpadom – Komunalac d.o.o. Pakrac bila je druga točka dnevnog reda. Tom je prilikom vijećnik Milan Vlajković (HDZ) upitao mogu li se komunalije plaćati u Financijskoj agenciji (FINA) bez naknade. Direktor Komunalca Josip Bišćanin je kazao kako je situacija takva da Komunalac d.o.o. ima blagajnu gdje se računi mogu plaćati bez naknade. Postoji ponuda od FINE, ali to je preskupa varijanta koja bi utjecala na cijenu usluge, kazao je direktor. Vijećnik Vlajković je upitao i o vaganju otpada proizvedenom po domaćinstvu. Od 1.3.2018. formiran je novi cjenik po broju pražnjenja. Čipirane su kante i račun se kreira po broju pražnjenja, a ne po kilaži, rečeno je.

Vijećnici su usvojili i treću točku dnevnog reda – Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu Gradske knjižnice i čitaonice Lipik, a vijećnik Vlajković je pri tome predložio da se u knjižnici održi prezentacija o arheološkom/povijesnom nalazištu koje se nalazi u Kukunjevcu.

Također su usvojeni i Prijedlozi Odluka uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2018. godinu (Izvješće o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, Izvješće o izvršenju programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2018. godinu), a kod točke koja se odnosila na Prijedlog Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika rečeno je kako se njime želi pomoći stanovništvu Grada Lipika u rješavanju stambenog pitanja koje je i jedno od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima s većim brojem djece i sve izraženijoj emigraciji lokalnog stanovništva.

Gradsko vijeće Grada Lipika na ovoj je sjednici kulturnim dobrima od lokalnog značenja proglasilo spomenik Franji Filipoviću u Kukunjevcu, Kalvinsko groblje u Brekinskoj, Kalvinska crkva u Brekinskoj, Zimov dvor u Poljani, Gradsko groblje u Lipiku, Groblje u Filipovcu, Evangelička crkva sv. Martina u Antunovcu i Arheološki lokalitet Gradina u Kukunjevcu. Ovom prigodom ujedno je istaknuta i izvrsna suradnja s Povijesnim društvom Pakrac-Lipik.

Pred sam kraj sjednice u Odluci o naseljima na području Grada Lipika u evidenciji ulica i trgova na području Grad Lipika iza Ulice Slavka Sudre u naselju Gaj, iza ulice označene šifrom 1005, dodana je nova ulica Mali Gaj (proteže se od Ulice braće Opića do naselja Poljana).