Odluka o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Lipika na 14. sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine donosi   O D L U K U o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik   I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom odlukom uređuje se …

Skip to content