Pakrac-plin d.o.o.

Pakrac-Plin d.o.o. je energetski subjekt koji obavlja reguliranu energetsku djelatnost distribucije plina.

U stopostotnom je vlasništvu Komunalca d.o.o. Pakrac, koji je vršio djelatnost distribucije prirodnog plina od 1970. kada je i započela plinofikacija područja Pakrac i Lipika pa do razdvajanja djelatnosti kada posao distribucije preuzima Pakrac-Plin d.o.o. sukladno Zakonu o tržištu plina. Pravno razdvajanje djelatnosti je provedeno je tijekom 2008. godine.

Pakrac Plin d.o.o. kao operator distribucijskog sustava odgovoran je za vođenje, održavanje i razvijanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog distribucijskog sustava.

Prema Zakonu o energiji energetski subjekti mogu obavljati energetsku djelatnost temeljem dozvole koju izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija. Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina posjeduje od 04.03.2010. godine na razdoblje od 5 godina.

 

Kontakt:

PAKRAC PLIN d.o.o.

Ulica križnog puta 18, 34550 PAKRAC

34550 PAKRAC

MBS: 050045775

Telefon: +385 (034) 411-225

Fax: +385 (034) 411-337

e-mail: pakrac-plin@ pakrac-plin.hr

Skip to content