Poduzetnička zona III Lipik

Osnovni podaci

 • Ime zone: Poduzetnička zona III Lipik
 • Grad/Općina: Grad Lipik, naselje Dobrovac
 • Površina zone: 31,25 ha
 • Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 14,85 ha
 • Namjena zone: gospodarska
 • Komunalni doprinos: oslobođeni u cijelosti

Subvencije i olakšice za investitore: oslobađanje plaćanja komunalne naknade prve 3 godine ( 1. gid.-100%, 2. god-50%, 3. god- 25%), oslobađanje plaćanja priključka električne energije do 25 kW, besplatna savjetodavna potpora poduzetnicima ( izrada poslovnih planova, ispunjavanje aplikacija za prijave na natječaje, izrada marketinških planova i investicijskih studija i elaborata).

Prostorni smještaj:

 • Udaljenost od autoceste: izlaz Novska 16 km, izlaz Kutina 31 km, izlaz Okučani 17 km, izlaz Nova Gradiška 24 km
 • Udaljenost od zračne luke (aerodroma): Zagreb 123 km
 • Udaljenost od željezničke pruge: pruga prolazi kroz Lipik
 • Udaljenost od većih urbanih središta (Zagreb, Osijek): Zagreb 123 km, Osijek 186 km

Komunalna opremljenost:

 • Prometnice u zoni: da
 • Električna energija: da
 • Vodoopskrba: da
 • Plin: da
 • Kanalizacija: da
 • Javna rasvjeta: ne
 • Telekomunikacije: ne

Tvrtke u zoni: Stragatrans d.o.o., MBM d.o.o. i Poljoprivreda Lipik d.d.

Broj zaposlenih u zoni: 200

Postojeće djelatnosti u zoni: gospodarske djelatnosti: uslužna i proizvodna

Skip to content