Ponovno zaželi i ti biti jedna od njih

O projektu

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Trajanje projekta:
18 mjeseci od 20.07.2020. do 20.01.2022. godine

Vrijednost projekta: 2 677 600,00kn

Projekt je financiran 100% iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 iz Europskog socijalnog fonda

Projekt provodi: Grad Lipik
Partneri:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Požega
Centar za socijalnu skrb Pakrac

Cilj projekta

  • Zaposliti 30 pripadnica ciljane skupine za pomoć starijim i nemoćnim osobama čime će se smanjiti nezaposlenost, ojačati osjećaj pripadnosti zajednici te podići kvaliteta života pripadnica ciljane skupine i 240 krajnjih korisnika
  • Omogućavanje zainteresiranim korisnicima sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima koje pridonose jačanju kompetencije za tržište rada.

Očekivani rezultati

  • Osnaživanje i unapređenje radnog potencijala 30 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz njihovo obrazovanje i osposobljavanje kako bi u budućnosti bile konkurentnije na tržištu rada
  • Razvijanje kadrovskih kapaciteta
  • Unapređenje socijalnih i stručnih vještina i znanja
  • Unaprjeđenje razine kvalitete života 240 krajnjih korisnika

Vijesti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izjava o odricanju odgovornosti

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Lipika.