Poziv za dostavu podataka za isplatu naknade štete za ublažavanje posljedica od prirodne nepogode koja se dogodila 19. srpnja 2023. g.

Pozivaju se podnositelji prijava – vlasnici  stambenih i višestambenih neosiguranih objekata na kojima je  nastala šteta da radi isplate naknade za djelomično ublažavanje nastale štete podnesu preslik transakcijskog računa i osobno potpišu izjavu da objekt nije osiguran.

Izjava i preslik transakcijskog računa podnosi se u Jedinstveni upravni odjel Grad Lipika, Lipik, Marije Terezije 27, soba br.14 , I Kat.

Za sve druge informacije kontakt telefon je: 034 314 805 ili e-mail: financije@lipik.hr