Poziv za uvid prijedloga Osnova gospodarenja za GJ “Miletina rijeka”

Ovim putem Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar, Šumarija Lipik

pozivaju javnost na uvid osnovnih elemenata izrađenog prijedloga Osnova gospodarenja za GJ “Miletina rijeka”

koji će se održati u ponedjeljak 12. travnja 2021. godine u 13 sati

u Konferencijskoj sali Šumarije Lipik, Ulica matije Gupca br. 103.

 

Detaljnije o uvidu možete pročitati u privitku.

 

Dokumenti: Poziv na uvid