PREDAVANJE DR. L. BOSNAR: Pretjerana konzumacija anksiolitika u vrijeme pandemije koronavirusom

U sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“, organizirano je on – line predavanje obiteljske liječnice Lorene Bosnar na temu pretjerane konzumacije anksiolitika u našoj zemlji, otkako je počela pandemija. Predavanje je postavljeno na YouTube kanalu Krugova (https://www.youtube.com/channel/UCP3n8L-HroK2AjbhJFFQDrg) gdje se može poslušati u bilo koje vrijeme, a u trajanju od 20 minuta.
Na istom kanalu se nalaze i sva dosadašnja predavanja nutricionista Dragana Gazibare iz Daruvara.
U pripremi je još jedno predavanje obiteljske liječnice dr. Bosnar te predavanja o farmakoterapiji te farmakoterapijska savjetovanja.

U sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“ organizirali smo stručno predavanje na temu pretjerane konzumacije anksiolitika u epidemiološkoj situaciji s kojom se nosimo od početka godine.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Cilj ovog predavanje je osvijestiti iznimne potrebe građana za rješavanjem problema tjeskobe i straha vezanih uz aktualnu epidemiološku situaciju koja se odražava na sve aspekte života građana, od onog materijalne i egzistencijalne do onog psihološke prirode. Također želimo građanima pružiti stručnu informaciju, poticati suradnju s obiteljskim liječnicima i prevenirati moguće ovisnosti o anksioliticima uzimanjem samo onih propisanih, u dogovoru s liječnikom.

Ovim predavanjem doprinijet ćemo promociji zdravlja i prevenciji bolesti s naglaskom na brigu o mentalnom zdravlju i aktivnoj uključenosti građana u održavanju istog.

Preko partnerskih organizacija, gradova Daruvara, Lipika i Novske te Dijabetičke udruge Garešnica, Udruge invalida rada Virovitica i Udruge osoba s invaliditetom Grubišno Polje (u Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Sisačko-moslavačkoj, Požeško-slavonskoj županiji) doprijet ćemo do građana u manjim i ruralnim sredinama kako bi povećali njihovu razinu informiranosti o zdravim životnim izborima u ovoj izazovnoj epidemiološkoj situaciji.

Sve projektne aktivnosti kao i stručni tekstovi na temu zdravlja nalaze se na internetskom portalu „Vrata zdravlja“ koji je kreiran i pokrenut u sklopu projekta.

Ukupan iznos EU potpore za projekt „Otvorimo vrata zdravlja“ iznosi 492.600,15 HRK.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

  • edukacija članova udruga za mjerenje tlaka i šećera,
  • predavanja i radionice na temu zdrave prehrane, predavanja i savjetovanja iz farmakoterpije te predavanja liječnice obiteljske medicine vezana uz COVID-19 pandemiju,
  • izrada brošure „Zdravi deserti“ s receptima,
  • informiranje o projektu kroz internetski portal „Vrata zdravlja“ i objave stručnih članaka
    o prevenciji bolesti i promicanju zdravlja,
  • objave na internetskim portalima partnerskih organizacija i gradova kao i korisnika,
  • akcije mjerenja tlaka i šećera na javnim površinama partnerskih organizacija i gradova.

                                                     Tihana Pandl, voditeljica projekta